Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola / Iepirkumi
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola pic1 pic2 pic2
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola
Ausekļa ielā 11/15,
Liepāja, LV-3401
Latvija

Radio iela 8, Liepaja, LV-3401, Latvija

+371 634 22330
emmvs@apollo.lvMūs atbalsta:


IEPIRKUMI 

Paziņojumi

Publikācijas

datums

Iepirkuma līguma

priekšmets

Iepirkuma

procedūra

Iesniegšanas

termiņš 

 Kontakti

 27.02.2017.

 “PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas nodarbināto veselības apdrošināšana”

Nolikums: DOC fails

Iepirkuma identifikācijas nr: LMMDV 2017/03


 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 15.03.2017. plkst. 14.00.   Ilzīte Kontaute
PIKC LMMDV saimnieciskās struktūrvienības vadītāja
(e-pasta adrese: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv)
22.02.2017.
 

Iepirkuma līguma priekšmets:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai””

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA 


Nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails

Grozījumi 030317: DOC fails
Projektēšanas uzdevums papildināts 030317: DOC fails 

2017_02_skaidrojumi_27032017: DOC fails 

Ziņojums: DOC fails 

Iepirkuma identifikācijas nr: LMMDV 2017/02 Atklāts konkurss

 28.03.2017. plkst. 14.00.

 Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
(e-pasta adrese: andra-kalnina@inbox.lv)
  09.01.2017.

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā” 

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA  

Grozījumi: PDF fails
Konsolidēts nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Projektēšanas līgumprojekts ar grozījumiem: DOC fails
Projektēšanas uzdevums ar grozījumiem: DOC fails
Nolikuma 4.pielikums (grozīts): DOC fails 
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails
Skaidrojumi: DOC fails

Ziņojums: DOC fails

Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/01 

Atklāt konkursu 

23.02.2017.
plkst.14.00

Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
e-pasts: andra-kalnina@inbox.lv

 12.07.2016.

Mūzikas instrumentu piegāde (EMMVS 2016/2)

Līgums

Nolikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMAS 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam   25.07.2016. plkst.14.00 Direktore Zita Karlsone, tālr.29137493, fakss:63422333, e-pasts:emmvs@apollo.lv
 22.04.2016.

 Telpu remonts Ausekļa ielā 11/15, Liepājā (EMMVS 2016/1)

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam  05.05.2016. plkst. 14:00 Direktore Zita Karlsone, tālr.29137493, fakss:63422333, e-pasts:emmvs@apollo.lv
04.12.2015.

Jaunu mūzikas instrumentu piegāde (EMMVS 2015/07)

 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 

 

15.12.2015.plkst.14.00 

Direktore Zita Karlsone, tālr.29137493, fakss:63422333, e-pasts:emmvs@apollo.lv 

25.11.2015.

Par tiesībām veikt darbinieku veselības apdrošināšanu (EMMVS 2015/06)

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 

07.12.2015.plkst.14.00 

Direktore Zita Karlsone, tālr.29137493, fakss:63422333, e-pasts:emmvs@apollo.lv

  

19.10.2015.

  

Lietotu klavieru piegāde (EMMVS 2015/05)

  

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 

  

30.10.2015.plkst.12.00 

 Direktore Zita Karlsone, tālr.29137493, fakss:63422333, e-pasts:emmvs@apollo.lv 
   Juridiskie pakalpojumi civiltiesību un darba tiesību jautājumos Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai (EMMVS 2015/04)  

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 

   Direktore Zita Karlsone, tālr.29137493, fakss:63422333, e-pasts:emmvs@apollo.lv 
02.10.2015. Jaunu klavieru piegāde (EMMVS 2015/03) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam  13.10.2015.plkst.14.00   Direktore Zita Karlsone, tālr.29137493, fakss:63422333, e-pasts: emmvs@apollo.lv 
15.05.2015. Jaunu mūzikas instrumentu piegāde (EMMVS2015/01  Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam 27.05.2015. plkst. 14.00  Direktore Zita Karlsone, tālr.29137493, fakss:63422333, e-pasts: emmvs@apollo.lv

 

Rezultāti

Lēmuma datumsIepirkuma līguma priekšmets Līgumcena Līguma izpildītājs Līguma izpildes termiņš
 04.08.2016.

 Mūzikas instrumentu piegāde (EMMVS2016/2)

Zinojums.pdf 

 21 825.98

3699.99 

SIA "RDL"

Vecpilsētas Vijoļdarbnīca SIA 

 30 dienas
28.04.2016.

Telpu remonts Ausekļa ielā 11/15, Liepājā (EMMVS 2016/1)

   Statuss: Pārtraukts
 17.12.2015.

Jaunu mūzikas instrumentu piegāde (EMMVS 2015/07)

zinojums07.pdf 

 9346.23

4352.88 

SIA "RDL"

Ligums 

SIA "VALDARIO" 

Ligums 

 
 16.12.2015.

Par tiesībām veikt darbinieku veselības apdrošināšanu (EMMVS 2015/06 

Zinojums 

 17040.00

 BTA Baltic Insurance Company AAS

/docs/678/LigumsBTA.pdf 

 30 dienas
 12.11.2015.

Lietotu klavieru piegāde (EMMVS 2015/05)

  Skatīt ziņojumu

 

SIA "Galerija Retro Piano"

 Skatīt līgumu 

 
 21.10.2015.

Juridiskie pakalpojumi civiltiesību un darba tiesību jautājumos Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai (EMMVS 2015/04)

Ziņojums

  Līgums  
 22.10.2015.

Jaunu klavieru piegāde (EMMVS 2015/03)

Ziņojums

 

Līgums

Tehn.Spec.pielikums   

 
  Ziņojums  Līgums 

 

 


 

NOLIKUMS PAR tiesībām veikt darbinieku veselības apdrošināšanu

(CPV kods 66512200-4)

EMMVS 2014/02 

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma Par tiesībām veikt darbinieku veselības apdrošināšanu (EMMVS 2014/02) rezultātiem piešķirot līguma slēgšanas tiesības ar viszemāko piedāvāto līgumcenu BTA Insurance Company SE par kopējo līgumcenu EUR 18 480. 

 Ziņojums par iepirkumu... "Par tiesībām veikt darbinieku veselības apdrošināšanu" (EMMVS 2014/02)

 Ligums_14153(1).pdf

Noteikumi_Nr 3 1.pdf 

 

 


 

 

"JAUNU MŪZIKAS INSTRUMENTU PIEGĀDE" (EMMVS 2014/01)

 (CPV kods 37310000-4)

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par atklāta konkursa "Jaunu mūzikas instrumentu piegāde" (EMMVS 2014/01) rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA "RDL" veikals "Mūzikas centrs", kas iesniedza piedāvājumu par kopējo līgumcenu 30 189.50 EUR, t.sk.PVN. 

Ziņojums par iepirkumu: skatīt šeit...

Skola 10.septembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA „RDL” veikalu „Mūzikas centrs” par pūšaminstrumentu un akordeona mūzikas instrumentu piegādi un sitaminstrumentu piegādi Ausekļa ielā 11/15 par kopējo summu EUR 30189,50.

Līgums (2014.09.10.): skatīt šeit... 

Kontaktpersona Zita Karlsone, tālr.29137493, fakss:63422333, e-pasts: emmvs@apollo.lv 


Atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu "Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” (EMMVS 2012/01/KPFI).

Piedāvājumu iesniegšana Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā, Ausekļa ielā 11/15, Liepājā līdz 2012.gada 26.marta plkst.11.00.

Kontaktpersona Eva Ciekurze, tālr.26178724, fakss:63422333, e-pasts: eva.ciekurze@gmail.com

Darbu apjomi EMMVS 2012-1
skatīt šeit ... /Ecxel fails /

NOLIKUMS
skatīt šeit ... /Word fails /

Vienkāršotā renovācija. Tehniskās shēmas.
skatīt šeit ... /ZIP dokumentu pakete /

Atklāta konkursa “Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” (EMMVS 2012/01/KPFI)
nolikuma skaidrojumi
01.03.2012 skatīt šeit ...
/Word fails /
16.03.2012 skatīt šeit ... /Word fails /

   

<< Decembris 2017 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031