Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola / ESF projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola pic1 pic2 pic2
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola
Ausekļa ielā 11/15,
Liepāja, LV-3401
Latvija

Radio iela 8, Liepaja, LV-3401, Latvija

+371 634 22330
emmvs@apollo.lvMūs atbalsta:


 Informatīvie e -izdevumi

 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

(Vienošanās Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) 

      

      Projektu "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā Valsts izglītības attīstības aģentūru un akreditētām profesionālām izglītības iestādēm visā Latvijā. 

Projekta īstenošanas laiks:

2009.gada 2.marts – 2015.gada 31.augusts. Projekta īstenošanas laiks Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā : 2009.gada 24.septembris – 2015.gada 31.augusts. 

Projekta mērķis ir veicināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību, lai palielinātu jauniešu motivāciju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju.

Projekta tiešā mērķa grupa ir izglītojamie, kuri apgūst kādu no MK noteikumos Nr.578 noteiktajām sākotnējās profesionālās izglītības programmām akreditētā valsts, pašvaldību vai privātā profesionālā izglītības iestādē.

Projekta kopējais finansējums ir 54 200 714 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 46 214 616,95 EUR un valsts budžeta finansējums 7 986 097,05 EUR.

Projekts paredz iespēju profesionālās izglītības iestādes izglītojamiem saņemt mērķstipendiju papildus valsts budžeta stipendijai.

Mērķstipendijas piešķir un izmaksā, izvērtējot audzēkņa iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī ieguldījumu profesionālās izglītības iestādes pozitīvā tēla veidošanā. Līdz ar to veicinot nopietnāku attieksmi pret mācībām un kvalitatīvāku nākamās profesijas apguvi.

Piešķiramās mērķstipendijas apmērs, vienam profesionālās izglītības iestādes pirmā kursa audzēknim ir no 14,23 līdz 28,46 eiro mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa audzēknim no 28,46 līdz 71,14 eiro mēnesī.

Mērķstipendiju piešķir, ja izglītojamais ievēro šādus nosacījumus:

1. ikmēneša sekmju vērtējumā visos mācību priekšmetos izglītojamā sasniegums ir novērtēts vismaz ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts;

2. izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu un praktisko nodarbību kavējumu vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā (attaisnoti ir tie kavējumi, ko apliecina darba nespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);

3. izglītojamais veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. 

Projektā iesaistīto izglītības iestāžu reģionālie semināri (Pdf)

Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības   veicināšana” konsultatīvās padomes sēde (PDF)

  

    

<< Decembris 2017 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031